Diplomtests

  • Nästa datum: 4.Jänner i Seefeld
  • Ökning av undervisningskvaliteten
  • Garanterad undervisningskvalitet
  • Belöning och status för barnen
  • Motivation för tränare och elever
  • Alla barn blir registrerade i vårt officiella register
  • Varje trimester avslutas med ett party inklusive diplomutdelning. Testet äger rum tre gånger per år
  • Anmälning senast tre veckor före testdatumet
  • Det exakta datumet för testet, får du veta direkt efter anmälningsslutet via email
  • Anmälan: Anmälningsblanketten ska lämnas hos tränaren

Begreppet diplomtest är baserat på tanken att det är viktigt att barn och ungdomar som börjar spela tennis, lär sig grundläggande färdigheter och tekniker för att senare kunna utvecklas på ett tillfredställande sätt. Genom vår 30-åriga erfarenhet har vi kunnat skapa ett testbatteri med övningar som är viktiga för barn och ungdomar som deltar i tennisundervisning.
Testerna innehåller såväl allmänna motoriska som tennisspecifika färdigheter. Övningarna är indelade i olika diplom vilket även övas med tränarna under inlärningstrimestern. Innehållet kontrolleras vid slutet av varje termin vid avslutningsceremonin. Barnen är väl förberedda, så ett positivt resultat är garanterat.

Genom innehållet i läroplanen har vi skapat en kvalitetsgaranti för föräldrar och klubbar. På detta vis kan tennisskolans partners alltid känna igen ledtrådar och vet vad barnen lär sig i undervisningen. Det är genom flera års regelbunden tillförsel av baskunskaper som långsiktiga intryck kan skapas, vilka man senare kan utvecklas ifrån. En vidare pluspunkt för diplomtesten är att tränare kan ersättas utan att undervisningen förlorar dynamik eller den röda tråden. Dessutom kan barnen ta del av ESTESS internationella nätverk och lättare hitta träningspartners utan att konfronteras med för dem helt okända begrepp.