KidSchool

I vårt KidSchoolprogram erbjuder vi träning för barn i åldrarna 4-8 år. Programmet ger barnen en grundläggande utbildning inom allmän idrott med mycket fokus på koordination, koncentration och disciplin samt socialt beteende. Detta är viktiga komponenter och nödvändiga färdigheter som är grundläggande för alla sporter. Förutom detta så lär sig barnen de första grunderna i tennis som exempelvis teknik, regler och sportspecifika baskunskaper. Det pedagogiska innehållet och metoderna i vårt program bygger på senaste forskningsrön och beprövad erfarenhet från vår snart 30-åriga verksamhet inom ESTESS.
Speciellt för de yngsta inom KidSchool har vi många “Hits for Kids”. Talangscouting sker regelbundet. Barn med särskilt bra förutsättningar i förhållande till sin ålder kan få stöd och hjälp med sin satsning. Vi glömmer dock inte vår sociala roll och forcerar inlärning i grupp, teamwork och ansvarstagande.

Träningsprogram

1 timme per vecka
I KidSchoolprogrammet läggs det stor vikt på socialt beteende i en idrottslig atmosfär tillsammans med andra barn. Generell motorisk träning och grundläggande rörelser är egenskaper som främjas. Mycket lek, spel och motivation är ett naturligt mål för att klara av att göra de första idrottsliga trevande stegen. Träningen stimulerar, motiverar och ger barnen en känsla av samhörighet. Utbildningen främjar också koncentration, barnets organisation och tidsuppfattning.

Särskilda grupper för speciellt begåvade barn finns i juniorprogrammet.
Program och priser
Barn från 4 år är välkomna
Kurserna i KidSchool är indelade i tre terminer (3 trimestrar).
Kurs 1 mitten av april- början av juli
Kurs 2 mitten av september – mitten av december
Kurs 3 mitten av januari- slutet av mars

För en tillfredsställande inlärning rekommenderar ESTESS ett deltagande i alla tre trimestrarna.

Gruppindelning och organisation

En KidSchool enhet varar 40 minuter. En grupp består av minst 5-7 deltagare men vi försöker gärna att ha fler barn per grupp eftersom barn lär av varandra och vill ha andra barn runt omkring sig! Alla deltagare får en t-shirt och ett examensbevis/kunskapsdiplom efter avslutad trimester.
Särskilda KidSchool lagturneringar arrangeras mellan de olika Estess klubbarna, så barnen har en sportslig höjdpunkt i varje trimester.
Ytterligare program i vårt erbjudande:
1 Bollskola
2 Racketskola
3 Tennisskola
4 Idrottsskola
5 Innebandyskola
6 Fitnessskola

Frågor och svar:

  1. Vad innebär det för en fördel att ha många barn i grupperna?
    Barnen lär av varandra och vill ha andra barn runt omkring sig. Det är naturligt för barnen att lära sig socialt beteende genom att härma även om inte alltid ”förebilden” i sig är perfekt. Men härmandet görs under lång tid och präglar den senare inlärningsförmågan.
  2. Lär barnen inte mer när de är ensamma?
    För att nå optimala resultat måste barnen få information till att lära sig i smyg. För mycket ensam inlärning leder till att präglingen blir för dikterad och den egna utvecklingen undertryckt.
  3. Vilka är kostnaderna?
    -